ฝึกนับเลข เกมส์สำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล

เหมาะสำหรับคุณน้องๆเด็กอนุบาล ฝึกนับเลขไม่ยาก

ให้คุณพ่อแม่ช่วยฝึกเค้าให้นับเลขให้ถูกต้อง มาลองทดสอบกันว่าคุณน้องๆนับเลขถูกต้องหรือไม่
ในแต่ระรอบ จะมีเป็ดเดินมาในสระน้ำ ให้คุณนัองค่อยๆนับทีละตัวจนครบ
แล้วคลิกตัวเลขจำนวนเป็ด ทางด้านล่างให้ถูกต้อง เมื่อจบเกมส์ คลิกเล่นใหม่อีกครั้ง
เกมส์สำหรับเด็กเรียนรู้
เกมคณิตศาสตร์ ป1 ป2 ป3 เกมส์บวกเลข เด็กอนุบาล
เกมส์บวกเลข
สอน a b c สำหรับเด็ก เรียน ABC
เกมเรียน ABC
เกมส์ ก ข ค กอเอ๋ย ก. ไก่
เกมส์ ก ข ค กอเอ๋ย ก. ไก่