มวยไทยลุมพินีเกริกไกร 16 ก.พ 2556 1/2 : จอมปราบ สุวิทย์ยิม พบกับ พงษ์ศิริ จ่ายุทธกองสืบ

มวยไทยลุมพินีเกริกไกร 16 ก.พ 2556 2/2 : เด่นเหนือ ศิษย์บ้านดอน พบกับ ฐิติเพชร เกียรติกิตติพัน