ผลมวยการแข่งขันรายการ ศึกจ้าวมวยไทย

วัน เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย เวลา 12.15น.
  • ปตท. เพชรรุ่งเรือง แพ้คะแนน เด่นพนม ร.ร.กีฬาโคราช
  • แสงศักดา ต.หมอศรี ชนะน็อกยก 4 ตระกรุดทอง อ.อ้วนสุวรรณ
  • พรมงคล เค.ที.ยิม ชนะคะแนน เกียรติศักดิ์ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์
  • ยอดยางงาม เดชรัตน์ ชนะน็อกยก 2 ฟ้าแดนเหนือ ศิษย์ซ้ออึ่ง


ผลมวยการแข่งขันรายการ ศึกจ้าวมวยไทย

วัน เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย เวลา 12.15น.
  • นนทชัย ศิษย์อิติสุคโต (ฝ่ายแดง ชนะคะแนน) เพชรตะวัน ม.ราชภัฏจอมบึง (น้ำเงิน)
  • นิเชาว์ สุวิทย์ยิม (ฝ่ายแดง แพ้คะแนน) ยอดปาดังห์ เกียรติบรรจง (น้ำเงิน)
  • ฟ้ามงคล ส.จ.แดนระยอง (ฝ่ายแดง ชนะคะแนน) วัชรชัย ราชานนท์
  • สะพานเพชร ศิษย์อิติสุคโต (ฝ่ายแดง ชนะคะแนน) เพชรขุนพล ม.ราชภัฏจอมบึง

ศึกจ้าวมวยไทย 23 กุมภาพันธ์ 2556 1
ศึกจ้าวมวยไทย 23 กุมภาพันธ์ 2556 2
ศึกจ้าวมวยไทย 23 กุมภาพันธ์ 2556 3