ระบายสีอนุบาล กอไก่ ท-ฮ

ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ระบายสีอนุบาล กอเอ๋ยก.ไก่ ท-ฮ แบบฝึกเรียน กขค ถ-ฮ ระบายสีเหมือนจริงแบบ Online สำหรับคุณน้องหนูเตรียมอนุบาล,
เด็กอนุบาลจนถึงนักเรียนชั้นประถม 1 เมื่อเริ่มโปรแกรมแล้ว คลิกที่ปุ่มที่เขียนว่าพร้อมแล้ว จากนั้นคลิกที่ตัวอักษรไทยตัวที่ต้องการเริ่มฝึกทดสอบ
เมื่อคลิกที่ตัวอักษรแ้ล้วจะมีเสียงบอกพยัญชนะตัวนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรแนะนำสำหรับน้องๆที่ยังไม่คุ้นกับการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมนี้สามารถสั่งพิมพ์ภาพ ท-ฮ ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

ระบายด้วยดินสอขนาดต่างๆ เหมือนระบายบนกระดาษจริง เส้นสีที่ถูกวาดระบายลงไปจะขึ้นอยู่กับการระบาย สีจะไม่ระบายให้อัตโนมัติ
คือคลิกเมาส์กดวาด ระบายลงไปอย่างไร ก็จะได้อย่างนั้น เหมือนวาดด้วยดินสอสีบนกระดาษจริงๆ หากต้องการลบ ให้คลิกเลือกสีขาวแล้วระบายทับลงไป
ระบายเสร็จแล้วสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เอาไปดูได้ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ พี่เลี้ยง หรือคุณครู หากสนใจนำโปรแกรมนี้ไปใช้งานติดต่อได้ที่ Contact us ด้านล่าง
โปรแกรมจะมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เว็บริมน้ำจะจัดสรรโปรแกรมแบบใส่ไว้ในเครื่องไม่ต้องต่อเน็ตเพื่อให้สามารถใช้งานได้