เกมส์สำหรับเด็ก แบบทดสอบสี

เพื่อวัดพัฒนาการเรียนรู้ ว่าเขารู้จักสีมากน้อยแค่ไหน

ในเกมส์มีสี ขาว, ดำ, แดง, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, แดง, น้ำตาลเทา และสีส้ม
วิธีเล่นเกมส์ทดสอบสี ให้ลากแท่งดินสอสีทางขวา เอามาใส่ช่องทางด้านซ้าย โดยใส่ให้ถูกต้องนะครับ
หากต้องการตรวจความถูกต้อง คลิกปุ่มตรวจ หรือคลิกเริ่มใหม่
เกมส์สำหรับเด็กเรียนรู้
เกมคณิตศาสตร์ ป1 ป2 ป3 เกมส์บวกเลข เด็กอนุบาล
เกมส์บวกเลข
สอน a b c สำหรับเด็ก เรียน ABC
เกมเรียน ABC
เกมส์ ก ข ค กอเอ๋ย ก. ไก่
เกมส์ ก ข ค กอเอ๋ย ก. ไก่