เกมส์ ก ข ค กอเอ๋ย ก. ไก่
เกมรวมพยัญชนะภาษาไทย ตั้งแต่ กอไก่ ขอไข่ในเล้า ค. ควายของเรา

เกมส์ ก ข ค กอเอ๋ย ก. ไก่

เกมรวมพยัญชนะภาษาไทย ตั้งแต่ กอไก่ ขอไข่ในเล้า ค. ควายของเรา

เพื่อฝึกน้องๆเด็กเพื่อเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น เตรียมตัวเข้าโรงเรียนอนุบาล เล่นง่ายๆ แต่ต้องเปิดเสียงด้วย
เกมจะให้เราหาตัวอักษรโดยบอกมาเป็นเสียง ให้น้องๆคลิกที่ตัวอักษรไทยให้ถูกนะจ้ะ