สำหรับท่านที่ใช้มือถือของ Nokia มาก่อนก็จะคุ้นเคยกับโปรแกรม pc suite ที่ต่อมือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ทำหน้าที่จัดการสิ่งต่างๆในมือถือ แต่หากท่านที่เปลี่ยนมาใช้มือถือเป็นของ Samsung แล้วต้องการใช้โปรแกรรมจัดการสิ่งต่างๆบนมือถือ จะต้องใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Kies เพราะโปรแกรม pc suite ใช้สำหรับมือถือของ Nokia เท่านั้น และโปรแกรม Kies ใช้สำหรับมือถือของ Samsung เท่านั้น

download โปรแกรม Kies

สามารถ download โปรแกรม Kies เวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง www.samsungmobile.com และติดตั้งลงใน PC ของท่าน

หากต้องการ โปรแกรม Nokia PC Suite ท่านสามารถ download ได้ที่เว็บของ Nokia http://www.nokia.com/global/support/product/nokia-pc-suite/
ใช้ Nokia PC Suite เพื่อย้ายข้อมูลหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ สามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และโปรแกรมเช่นของ Office Outlook, การสร้างข้อความมัลติมีเดียหรือจัดการปฏิทินในโทรศัพท์ อย่างง่ายๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์