เกมส์เลี้ยงด้วง เกมส์เลี้ยงแมลง เล่นเกมส์แข่งคะแนน
 

Login 

เกมส์เลี้ยงด้วง เกมส์เลี้ยงแมลง

เล่นเกมส์แข่งคะแนน


เกมส์เลี้ยงด้วง เกมส์เลี้ยงแมลง เกมส์ นี้คุณต้องคอย เลี้ยงด้วงและเลี้ยงแมลง ทำการซื้อ คลิกที่ผลไม้เพื่อให้อาหารด้วง ปุ่ม Speed เร่งเวลาในเกมส์ คอยล้างขี้ด้วงออกไป คลิกตะกร้าเพื่อขายด้วง คลิกที่ธงพาด้วงไปแข่ง - เกมเลี้ยงด้วง บันทึกคะแนนอัตโนมัติ #เกมส์ ID: 1287 ไฟล์: evolutionv32MICRO เล่น เกมส์เลี้ยงด้วง เกมส์เลี้ยงแมลง ที่ www.rimnam.com เก็บคะแนนแข่งกับเพื่อนที่นี่

อันดับ
scores:
วันที่
 
 
guest guest
263220
03 ก.ย 53 - 21:25
 
 
fay fay
224826
13 ส.ค 53 - 14:58
 
 
mamaho123 mamaho123
200026
11 มิ.ย 53 - 17:59
 
 
032700094 032700094
115461
21 พ.ค 53 - 10:33
 
 
jirawatji jirawatji
89498
27 ม.ค 53 - 01:10
#6llchokunll
83607
31 ก.ค 52 - 10:57
#7blackdargon
24060
21 มี.ค 54 - 13:30
#8fourk022
2792
09 ก.พ 55 - 20:10
#9ninja567
126
16 เม.ย 57 - 21:31
#10khanet
79
29 พ.ย 54 - 09:25