Friend User Profile - daladoong

daladoong

daladoong
User Status
1237
ออฟไลน์
11 ปี ก่อน
9 ปี ก่อน
10 ปี ก่อน
google.com
User Profile
นักศึกษา
ท่องเที่ยว
ฮิบฮอป
เล่นเกมส์
กรุงเทพ
04-06-1990
หญิง
โสด

About me

เสียใจ


 • bimonka

  bimonka

  11-Sep-10 16:06

  ทักทายคร้า เปงเพื่อนกัลนร้าคร้า แร้วชื่อรัยเหรอคร้า


   
 • milky

  milky

  19-Aug-10 04:20

  ทักทายค่ะ สบายดีป่าวค่ะ


   
 • yeen

  yeen

  19-Apr-10 14:14

  พี่ฝ้ายเล่นสงกานที่ไหนหรือค่ะ หนุกหรือเปล่าค่่ะ