Friend User Profile - ruch

ruch

ruch
User Status
565
ออฟไลน์
12 ปี ก่อน
11 เดือน ก่อน
10 ปี ก่อน
จากเว็บอื่น
User Profile
ธุรกิจส่วนตัว
คอมพิวเตอร์
ป้อบ
ทุกอย่าง
กรุงเทพ
หญิง
โสด

About me

&NR=1"

 • ordersol

  ordersol

  16-Nov-10 19:19

  หล่อจิงอยู่แล้ว rimnam


   
 • ordersol

  ordersol

  15-Nov-10 18:58

  ดีคับ ชื่อไรหรือคับ rimnam


   
 • bimonka

  bimonka

  06-Oct-10 19:21

  รุผลสอบแระคร้า ดั้ยที่ 2 อ่าคร้า แต่คะแนนยางมะหมดอ่าคร้า ครูหั้ยมาแค่นี้คร้า rimnam


   
 • bimonka

  bimonka

  05-Oct-10 21:15

  แต่ตอนนี้นู๋ยุห้องเด็กเก่งอ่าคร้า ถ้าสอบมะดั้ยที่ 1 ล่ะคร้า จะว่านู๋อ่าป่าวง่า (ขอล่ะคร้า อย่าว่านร้าคร้า ทำสุดมือแร้วคร้า) rimnam


   
 • bimonka

  bimonka

  03-Oct-10 21:35

  อ่าคร้า พี่สาวนู๋สอบเสร็จแร้วคร้า แต่ยางมะปิดเทอมคร้า มะค่อยแน่จัยอ่าคร้า ว่าสอบดั้ยที่เท่ารัย แต่ที่สอบมาดั้ย ที่ 1 เยอะมากเรยคร้า (มะดั้ยโม้นร้าคร้า) rimnam


   
 • bimonka

  bimonka

  30-Sep-10 18:50

  อ่าคร้า ขอบคุลคร้า ที่เปงห่วงนู๋ แต่นู๋สบายดีคร้า กินข้าว ออกกำลังกายก้อสบายดีแระคร้า แร้วพี่สาวล่ะคร้า สบายดีอ่าป่าวคร้า


   
 • bimonka

  bimonka

  10-Sep-10 23:08

  คร้า ฝันดีคร้า พี่สาวฝันหวานด้วยนร้าคร้า