บอล พาเพลิน เกมส์เก็บคะแนน

บอล พาเพลิน

หมวด: เกมส์ใช้ทักษะ

บอล พาเพลิน
กะทิศทาง คลิก mouse ลากบอลให้ได้ระยะ โยนใส่กล่องสีใส บนกระดานไม้ ให้ได้มากที่สุด ก่อนที่กล่องสีจะเต็มกระดาน โบนัสพิเศษ มี 2 แบบ โยนบอลใส่กล่องโบนัสให้ได้ จะได้คะแนนพิเศษ - ขนาดเกมส์ 66kb

อันดับคะแนน : บอล พาเพลิน

 อันดับ
 scores: 
วันที่เก็บคะแนน
 
 
zonya zonya
101964
24 เม.ย 56 - 19:09
 
 
Jirapan_mn Jirapan_mn
77964
24 เม.ย 56 - 14:39
 
 
Winny Winny
76158
23 ม.ค 56 - 14:42
 
 
junifurn junifurn
63408
23 ต.ค 52 - 18:56
 
 
รดา รดา
52632
24 ก.ย 54 - 18:57

Login เพื่อเพิ่มเป็นเกมส์โปรด