เกมส์นับกล่อง เกมส์เก็บคะแนน
เกมส์นับกล่อง
เกมส์ทดสอบมุมมองและไหวพริบ มี 10 level แต่ละ level ให้บอกจำนวนกล่องที่เรียงกันในรูปแบบ 3 มิติให้ถูกต้อง และให้เร็ว เวลามีผลกับคะแนน ในการเล่นแต่ละครั้ง สุ่มรูปแบบกล่องที่เรียง

อันดับคะแนน : เกมส์นับกล่อง

 อันดับ
 scores: 
วันที่เก็บคะแนน
 
 
zonya zonya
54199
26 พ.ค 57 - 14:01
 
 
junifurn junifurn
52401
14 มี.ค 56 - 18:06
 
 
yaris yaris
52296
28 พ.ค 57 - 14:19
 
 
rotes rotes
51778
30 เม.ย 55 - 12:08
 
 
chanchai chanchai
51312
24 ต.ค 51 - 08:38

Login เพื่อเพิ่มเป็นเกมส์โปรด