เกมส์หาศัพท์ เกมส์เก็บคะแนน
เกมส์หาศัพท์
เกมส์ลักษณะค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งนี้มาลองหาชื่อจังหวัดของไทยที่แสดงในเกมส์ทั้งหมด ก่อนหมดเวลา สามารถเรียงได้ทั้ง แนวนอน, แนวตั้ง, แนวทแยงมุม และ เรียงย้อนกลับ เลือกคำแต่ละตัว คลิกที่ตัวอักษรตัวแรกและลากเมาส์ไปตามแนวของตัวอักษรที่ต้องการ ถึงจุดสิ้นสุดของคำให้ปล่อยปุ่มเมาส์ มีเวลา 2 นาที

อันดับคะแนน : เกมส์หาศัพท์

 อันดับ
 scores: 
วันที่เก็บคะแนน
 
 
Chi_Cha Chi_Cha
280
06 พ.ย 57 - 14:04
 
 
patthama patthama
280
13 ก.พ 57 - 11:33
 
 
yaris yaris
280
12 ก.พ 57 - 13:45
 
 
zonya zonya
280
12 ก.พ 57 - 13:52
 
 
prapatsor prapatsor
255
28 พ.ย 55 - 09:20

Login เพื่อเพิ่มเป็นเกมส์โปรด