เกมส์ทายปัญหา แผนที่ภาคใต้ เกมส์เก็บคะแนน
เกมส์ทายปัญหา แผนที่ภาคใต้
รวมแผนที่ประเทศไทย ทั่วทุกภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง กลางอีสาน และภาคใต้ มี 14 จังหวัด. ภาคใต้ เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลงาม ความรู้เรื่องแผนที่ของประเทศไทย ให้ทายจังหวัด ทดสอบความรู้กันว่าเรารู้จักตำแหน่งของจังหวัดต่างๆ ข้อมูลภาคใต้
ภาคใต้ ถัดลงไปจากบริเวณภาคตะวันตก ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง

 อันดับ
 scores: 
วันที่เก็บคะแนน
 
 
tongy tongy
1271
03 พ.ย 55 - 00:39
 
 
yaris yaris
1264
01 พ.ย 55 - 18:09
 
 
kuuang kuuang
1256
10 ส.ค 57 - 12:13
 
 
coldman coldman
1256
01 พ.ย 55 - 16:25
 
 
zonya zonya
1256
01 พ.ย 55 - 16:46

Login เพื่อเพิ่มเป็นเกมส์โปรด