เกมส์ต่อท่อ เกมส์เก็บคะแนน

เกมส์ต่อท่อ

หมวด: รวมเกมส์ puzzle

เกมส์ต่อท่อ
เกมส์ puzzle ต่อท่อนี้ให้ผู้เล่น คลิกพลิกท่อที่อยู่ในกระดาน ให้เชื่อมกันตั้งแต่เริ่มต้นวนไปท่อสุดท้าย เป็นลักษณะรูปใดก็ได้ วงเล็กหรือวงใหญ่ก็ได้ แต่ถ้าทำวงใหญ่จะได้คะแนนมากกว่า ต่อให้ได้มากที่สุดภายในเวลาจำกัด

อันดับคะแนน : เกมส์ต่อท่อ

 อันดับ
 scores: 
วันที่เก็บคะแนน
 
 
toma_hongs toma_hongs
120750
09 ก.พ 58 - 17:29
 
 
junifurn junifurn
90680
13 เม.ย 56 - 00:15
 
 
zonya zonya
78250
17 ก.ค 57 - 10:40
 
 
mbaifurnii mbaifurnii
77950
12 เม.ย 56 - 23:27
 
 
cikgubola cikgubola
69925
03 ต.ค 55 - 22:03

Login เพื่อเพิ่มเป็นเกมส์โปรด