เกมวิเคราะห์ ตัวเลข เกมส์เก็บคะแนน
เกมวิเคราะห์ ตัวเลข
ให้ผู้เล่นคลิกตัวเลขที่ลูกบอลที่มีค่าจากน้อยไปหามาก ทั้งหมดมี 10 levels, ตัวอย่างเลขโรมัน 1= I 2 = II 3 = III 4 = IV 5 = V 6 = VI 7 = VII 8 = VIII 9 = IX 10 = X เลขโรมัน เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมโบราณ

อันดับคะแนน : เกมวิเคราะห์ ตัวเลข

 อันดับ
 scores: 
วันที่เก็บคะแนน
 
 
kuuang kuuang
16503
19 ส.ค 57 - 15:53
 
 
junifurn junifurn
15744
06 ม.ค 56 - 23:30
 
 
รดา รดา
15353
05 ม.ค 56 - 21:16
 
 
johnson555 johnson555
13200
02 ม.ค 58 - 15:44
 
 
yaris yaris
11022
03 ม.ค 56 - 20:48

Login เพื่อเพิ่มเป็นเกมส์โปรด