เกมส์แสตมป์ เล่นเกมส์แข่งคะแนน

เกมส์แสตมป์

เล่นเกมส์แข่งคะแนน


เกมส์แสตมป์ คือตราไปรษณียากร เป็นหลักฐานการชำระค่าบริการไปรษณีย์ ในการส่งจดหมาย เล่นเกมส์ทำงานในไปรษณีย์ ทำหน้าที่ประทับตาแสตมป์ เกมส์นี้มีหลาย level เริ่มแรกมีจดหมาย 2 รูปแบบ ด่านต่อไปจะมีจดหมายมากขึ้น ให้ประทับตราให้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยประทับตรงแสตมป์ให้พอดีจะได้คะแนนมาก ปั้มผิดที่จะเสียคะแนน #เกมส์ ID: 1763 ไฟล์: untilthestrokeofmidnightv32 เล่น เกมส์แสตมป์ ที่ www.rimnam.com เก็บคะแนนแข่งกับเพื่อนที่นี่
คลิกเล่น เกมส์แสตมป์

อันดับ
scores:
วันที่
 
 
nunni nunni
18451
09 เม.ย 56 - 13:07
 
 
oOaumOo oOaumOo
17074
12 เม.ย 56 - 16:15
 
 
patthama patthama
16705
13 ก.ย 55 - 11:08
 
 
pradittha pradittha
16347
16 ต.ค 55 - 16:00
 
 
fahzanaka fahzanaka
15488
17 ต.ค 55 - 19:24
#6ToR_zodiac
15312
16 ส.ค 55 - 16:40
#7yaris
15115
13 ก.ย 55 - 13:51
#8zonya
14963
25 มิ.ย 57 - 12:22
#9skuba
14777
19 ส.ค 56 - 15:50
#10anongluke
14349
30 ส.ค 55 - 15:56
#11aew_namfon
14040
15 ก.ย 55 - 21:10
#12bankploy
13980
27 มิ.ย 56 - 22:57