งานมหกรรมโปงลาง แพรวาและกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ภายในงานจะประกอบด้วยขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ ตกแต่งขบวนเป็นรูปเครื่องดนตรีโปงลางขนาดยักษ์ แต่งกายชุดพื้นเมือง แข่งขันสาวดีดไห และจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ
งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม จัดขึ้นประมาณวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ณ โรงแรมริมปาว เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ สนับสนุนส่งเสริมและ รับงานการทอผ้าไหมแพรวา ของชาวภูไทยเข้าไว้ในโครงการศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ จนทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวผู้ไทยอีกด้วย

ของฝากจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสินค้าพื้นเมืองหลายประเภท ได้แก่ แพรวา ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิต และเครื่องจักสาน ร้านนิวเฟรน สาขา 1 291 ถ.เทศบาล 23 (ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา) อ.เมือง โทร. 811849, (01) 8725062 ร้านนิวเฟรน สาขา 2 332/8-9 ถ.สายสมเด็จ-กาฬสินธุ์ (สี่แยกไฟแดง รพ.ธีรวัฒน์)อ.เมือง โทร. 812843, (01) 4718800 ร้านแพรวากาฬสินธุ์ (แม่เนื่อง) 192/1 ถ.ภิรมย์ อ.เมือง (ติดธนาคารออมสิน วงเวียนน้ำพุ) โทร. 811717 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง โทร. 856081,879089 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ โทร. 851749, 851225