วนอุทยานภูผาวัวอยู่ในท้องที่บ้านนาไคร้ บ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้ มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูผาวัวเป็นเทือกเขาซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200-300 เมตร มีบริเวณหน้าผาหรือที่เรียกว่าสุดแผ่นดิน สามารถเห็นภูมิประเทศและทิวทัศน์ได้โดยรอบ มีภูถ้ำเม่น ภูมะตูม ซึ่งเป็นเขาสูงประมาณ 300-400 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกตาดยาวและน้ำตกตาดสูง และพื้นที่บริเวณใกล้น้ำตกเป็นหน่อหินและลานหิน

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
สภาพป่าภูผาวัว ภูถ้ำเม่น ภูมะตูม เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง กระบก ประดู่ บริเวณน้ำตกตาดสูง น้ำตกเจ็ดสี เป็นป่าเบญจพรรณ
สัตว์ป่าที่พบจะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ อีเห็น กระต่าย งู และนกชนิดต่างๆ

บ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
วนอุทยานภูผาวัว ไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยว หากมีความประสงค์จะไปพักแรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โปรดนำเต็นท์ไปกางเอง แล้วไปติดต่อขออนุญาต ใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานภูผาวัวโดยตรง

แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกตาดยาว อยู่บริเวณห้วยแดง เป็นน้ำตกชั้นเดียวลาดยาวไปตามแนวห้วย มีลานหินลาดยาวเป็นพื้นเรียบ มีน้ำไหลลาดตามแนวของแผ่นดินลักษณะเหมือน สไลเดอร์ น้ำจะไหหลแรงมากในฤดูฝน
น้ำตกตาดสูงอยู่ในบริเวณห้วยแดง เป็นน้ำตกชั้นเดียวลาดยาวไปตามแนวห้วย มีโขดหินขนาดต่างๆสลับทับซ้อนตามแนวทางไหลของน้ำตก รอบๆน้ำตกมีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นอยู่ มีน้ำไหลเกือบตลอดปีและจะไหลแรงในฤดูฝน
น้ำตกเจ็ดสี อยู่บริเวณลำห้วยช้าง ท้องที่บ้านขุมขี้ยาง มีโขดหินน้อยใหญ่วางเรียงตัวสลับทับซ้อนกัน ตามแนวทางไหลของน้ำตามลำห้วย มีน้ำไหลเกือบตลอดปี รอบๆน้ำตกเป็นป่าเบญจพรรณ
ลานหินหน่อ มีลักษณะเป็นปุ่มหินขนาดต่างๆโผล่จากพื้นดินสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร มีรูปร่างแตกต่างกัน
สุดแผ่นดินอยู่บนสันภูผาวัวที่ความสูงประมาณ 300 เมตร ทิศตะวันออกและทิศใต้ จะเป็นหน้าผาชัน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงาม

การเดินทาง
รถยนต์ เดินทางจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปตามเส้นทางกาฬสินธุ์-สกลนคร ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ถึงสี่แยกอำเภอสมเด็จ เลี้ยวขวาระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ถึงสี่แยกอำเภอกุฉินารายณ์แล้วไปตามเส้นทางจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านนาไคร้ เลี้ยวซ้ายเข้าวนอุทยานภูผาวัวประมาณ 2.5 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ
วนอุทยานภูผาวัว สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (ขอนแก่น) ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000