วนอุทยานภูแฝกอยู่ในท้องที่บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา มีเนื้อที่ประมาณ 4,062.50 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2540 ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200-475 เมตร มีแหล่งน้ำซับขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นน้ำแร่ มีน้ำตลอดปี ใช้อุปโภคบริโภคได้และใช้ในการเกษตรท้องถิ่นใกล้เคียง พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
บริเวณป่าภูแฝกเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะค่าโมง กระบก เต็ง รัง ประดู่
สัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า เก้ง ไก่ป่า กระรอก กระแต ลิ่น บ่าง อีเห็น หมาจิ้งจอก บ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
วนอุทยานเขาภูแฝกไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนและพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำเต็นท์และเตรียมอาหารไปเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ให้ไป ติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่ที่วนอุทยานเขาภูแฝกโดยตรง

แหล่งท่องเที่ยว
บ่อน้ำแร่ อยู่บริเวณด้านล่างภูแฝก มีน้ำแร่ น้ำซับไหลตลอดปี สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้และเป็น แหล่งอาหารของคนและสัตว์ในพื้นที่
รอยพระพุทธบาท ประทับอยู่บนยอดภูแฝก กว้างประมาณ 210 เซนติเมตร ยาวประมาณ 400 เซนติเมตร ลึกประมาณ 60 เซนติเมตร จำนวน 1 รอย
รอยเท้าไดโนเสาร์ มีการค้นพบทั้งหมด 16 รอย เห็นชัดเจน 7 รอยซึ่งประทับอยู่บนลานหินยุคคลีเตเซียสตอนต้น เป็นรอยเท้าไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อขนาดใหญ่ อายุประมาณ 140 ล้านปี
รอยสัตว์โบราณ พบจำนวนมากประทับอยู่บนลานหิน กระจัดกระจาย อยู่ทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง ลักษณะเป็นรอยคาดยาวเป็นเส้นขนาด 3 เส้น ทุกรอยจะไปสิ้นสุดที่แอ่งหิน ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นรอยสัตว์ประเภทใด
สุดแผ่นดิน อยู่บนยอดภูแฝกที่บริเวณความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 475 เมตร เป็นหน้าผาคล้ายกับว่าบริเวณที่ยืนอยู่สุดเขตแผ่นดิน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง
ศาลเจ้าแม่ย่าเบ้า หรือ เจ้าแม่นางเบ้า หรือ นางนอนเปลือย เป็นก้อนหินที่มีรูปร่างเหมือนคนนอน แกะสลักเป็นศิลปกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุกว่า 10,000ปี เป็นสิ่งที่ประชาชนในท้องถิ่นนับถือและสักการะบูชา

การเดินทาง
รถยนต์ เดินทางจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปตามเส้นทางกาฬสินธุ์-สกลนคร ประมาณ 42 กิโลเมตร ถึงสี่แยกอำเภอสมเด็จเลี้ยวขวาไปประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงสามแยกอำเภอห้วยผึ้ง เลี้ยวซ้ายไปทางกิ่งอำเภอนาคู ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าวนอุทยานภูแฝก (ถนนคอนกรีต) เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงวนอุทยานภูแฝก รวมระยะทางจากอำเภอเมืองกาฬสินธ์ถึงวนอุทยานภูแฝก ประมาณ 76 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ
วนอุทยานภูแฝก สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (ขอนแก่น) ต.ภูแล่นช้าง อ.กิ่งอำเภอนาคู จ.กาฬสินธุ์ 46000