เทศกาลดอกคูณเสียงแคน

เทศกาลดอกคูณเสียงแคน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี บริเวณบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ ภายในงานมีการจัดแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ขบวนเกวียนบุปผชาติ การประกวดอาหารอีสาน การแข่งเรือในบึงแก่นนคร การประกวดกลองยาว การแสดงบนเวทีและการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น

งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เป็นเวลา 12 วัน 12 คืน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวนี้ สืบเนื่องมาจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาชีพรองที่นอกเหนือจากการทำนา คือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าต่างๆ ซึ่งทางราชการได้ให้การสนับสนุน จนจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียง ประกอบกับมีประเพณีการผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของภาคอีสาน ที่มุ่งให้คนรุ่นเดียวกันรักใคร่เป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือกัน เรียกว่า คู่เสี่ยว เพื่อมุ่งส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ ในงานจะมีขบวนแห่คู่เสี่ยวและพานบายศรีของอำเภอต่างๆ มีพิธีผูกเสี่ยว การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน งานพาข้าวแลง(การรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองอีสาน) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ขอนแก่น เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือนหก
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ณ วัดเจติยภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลองพระธาตุ
เพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ

การฟ้อนเตี้ย

เคยนิยมเล่นในช่วงตรุษสงกรานต์ ในหมู่คนอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นได้สืบทอดกันมาหลายชั่วรุ่น นับว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสนุกสนานครื้นเครงในวงสมาคมได้อย่างดี หนุ่มสาวจะจับคู่กันฟ้อนเตี้ย โดยมีหมอแคนเป็นผู้เป่าให้จังหวะ ท่าฟ้อนยิ่งแปลกมากเท่าใด ก็จะยิ่งเรียกความสนใจจากคนดูได้มากเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้จะมีก็แต่ผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นที่ยังคงฟ้อนเตี้ยได้

ของฝาก

ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ อ.ชนบท ผ้าไหมมัดหมี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอีสาน ที่มีวิธีการสร้างลายผ้าไหมด้วยวิธีโบราณสืบต่อกันมานาน โดยนำเส้นไหมมามัดแล้วย้อมสีต่างๆตามที่กำหนด และเมื่อนำเส้นไหมที่ย้อมสีแล้วไปทอ ก็จะได้ผ้าไหมที่มีลวดลายสีสันสวยงาม กรรมวิธีมัดและย้อมเส้นไหมนี้ชาวอีสานเรียกว่า มัดหมี่ อำเภอชนบทเป็นอำเภอที่ทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นอุตสาหกรรมหลัก เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจะผ่านเลยไปเสียมิได้ มักจะแวะชมกรรมวิธีการผลิต ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนถึงนำรังไหมมาต้มเพื่อสาวเส้นไหมเล็กๆ สีทองออกมา มัดหมี่ย้อมลวดลายจนกระทั่งทอเป็นผืนผ้าสำเร็จ อำเภอชนบทห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 54 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพขอนแก่น-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่แล้วแยกขวาไปตามถนนสายบ้านไผ่-ชนบท อีกประมาณ 10 กิโลเมตร
- ผ้าฝ้ายมัดหมี่ บ้านเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ชาวบ้านที่นี่แทบทุกครัวเรือน จะทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ และซิ่นไหมมัดหมี่ แต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากคือ การทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิต และการทอเช่นเดียวกับผ้าไหมมัดหมี่ ลวดลายผ้าดัดแปลงมาจากสภาพแวดล้อมที่พบเห็น ผ้าฝ้ายที่นี่นับได้ว่ามีคุณภาพดี สวยงาม และราคาย่อมเยา ผู้ที่ต้องการจะแวะซื้อผ้าพร้อมทั้งชม กรรมวิธีการผลิตสามารถมาที่บ้านเมืองเพียได้ ชาวบ้านจะทอขายเองตามบ้าน บ้านเมืองเพียจะอยู่ห่างจากบ้านไผ่ 3 กิโลเมตร
- ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ที่ศูนย์ศิลปเพื่อการพัฒนาสตรีอีสาน เป็นศูนย์ที่รวบรวมชาวบ้านในเขตอ.เมือง อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง และอ.ชุมแพ เพื่อผลิตผ้าฝ้ายทอมือโดยใช้ส ีธรรมชาติที่ได้จากเปลือกไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำสีย้อมผ้า และจากจุดนี้เองที่มีส่วนช่วยกระตุ้น ให้ชาวบ้านเล็งเห็นถึงความสำคัญและอนุรักษ์ต้นไม้ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านนี้ไว้ตลอดไป มีหลายหมู่บ้านในหลายอำเภอที่ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ บ้านสุข-สมบูรณ์ ในอ.ชุมแพ บ้านหัวฝาน บ้านหนองย่างแลน บ้านหนองทุ่ง ในอ. ภูเวียง บ้านโนน-ทอง บ้านฟาง ในอ.หนองเรือ บ้านเหล่าเกวียนหัก ในอ.เมือง และ บ้านตลาด บ้านหนองแขม ใน อ.ก้านเหลือง ผู้ที่สนใจจะไปเยี่ยมชม และศึกษากระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด สามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านได้ ช่วงต้นเดือนจะอยู่ในช่วงการย้อมสีผ้า ส่วนกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงของการทอ ชาวบ้านจะทำเช่นนี้ไปทุกเดือน


ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ประเภทหัตถกรรมพื้นบ้าน
กลุ่มแพรพรรณ (ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเพื่อพัฒนาสตรีอีสาน) 131-193 ถ.ชาตะผดุง โทร. 337216 (ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ)
มรดกไทย 87/26-27 ถ.อำมาตย์ โทร. 243827 (เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ทุกชนิด)
แม่หญิง 227/7 ถ.กลางเมือง โทร. 321427 (ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องเงิน)
รินไหมไทย 412 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง โทร. 221042, 220705 (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย หมอนขิต ฯลฯ)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ โทร. 242047 โทรสาร 238318 (ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากชาวบ้าน เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน)
ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันธ์ ขอนแก่น 79/2-3 ถ.รื่นรมย์ โทร. 221548, 224080 โทรสาร 321776 (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน)
สืบสาน 227/71 หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ ทุ่งเศรษฐี ถ.ประชาสโมสร โทร. 337103 โทรสาร 241788 (ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ และ ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ)
ศูนย์หัตถกรรม 4 ภาค 277 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง โทร. 228147-9, 01-6701984 (สินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง, ผลิตและจำหน่ายสินค้าเซรามิค)
ประเภทอาหารแห้ง
กุนเชียงนายบู๊ 198-200 ถ.ร่วมจิต โทร. 223009 (กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง)
เจ๊รัช ถ.กลางเมือง โทร. 237787 (หมูยอ แหนม กุนเชียง หมูแผ่น)
เตียฮั่วหยู 584 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง โทร. 224472 (ถั่วกระจก ขนมตุ๊บตั๊บ ถั่วตัด ฯลฯ)
ไสวรสทิพย์ 179/32 ถ.ประชาสโมสร โทร. 239733 (ไส้กรอก หมูยอ แจ่ว ฯลฯ)
แหนมลับแล 42 ถ.กลางเมือง โทร. 236537 (แหนม กุนเชียง หมูยอ เนื้อแผ่น)
เฮงง่วนเฮียง 54/1-2 ถ.กลางเมือง โทร. 239458, 236735 (หมูยอ กุนเชียง หมูแผ่น ฯลฯ)
ลี้กั่งเซี้ยง ถ.กลางเมือง โทร. 323323 (หมูยอ, กุนเชียง)