ภาพแผนที่นี้แสดงจากภายถ่ายดาวเทียม ด้วย กูเกิ้ล เหตุที่เมืองนี้มีนามว่า เมืองขอนแก่นนั้นได้มีตำนานแต่โบราณเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ก่อนที่เพี้ยเมืองแพนจะอพยพไพร่พลมาตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นนั้น ปรากฏว่าบ้านขาม หรือตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพองปัจจุบัน ซึ่งเป็นเขตแขวงร่วมการปกครองกับบ้านชีโล้น มีตอมะขามขนาดใหญ่ที่ตายไปหลายปีแล้ว กลับมีใบงอกงามเกิดขึ้นใหม่อีก และหากผู้ใดไปกระทำมิดีมิร้ายหรือดูถูกดูหมิ่น ไม่ให้ความเคารพยำเกรง ก็จะมีอันเป็นไปในทันทีทันใด เป็นที่น่าประหลาดและมหัศจรรย์ยิ่งนัก แสดงแผนที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยกูเกิ้ล แสดงทั้งภาพถ่ายดาวเทียม ทั่วเมืองขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดขอนแก่น | เทศกาลงานประเพณี | อำเภอ ต่างๆ ในขอนแก่น | แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ