ซีรีส์ กับ ละคร ต่างกันยังไง ?

“ซีรีส์” (Series) และ “ละคร” (Drama) เป็นคำที่ใช้เพื่อระบุลักษณะของผลงานบันเทิงทางโทรทัศน์ แม้ว่าในบางที่ความแตกต่างนี้อาจใช้ไม่เป็นทางการ แต่มักมีความแตกต่างในลักษณะของเนื้อเรื่อง, รูปแบบการนำเสนอ, และองค์ประกอบทางสร้างภาพ.

ซีรีส์ (Series):

 1. จำนวนตอน:
  • ซีรีส์มักมีจำนวนตอนที่มากกว่า, และเป็นที่นิยมในการตีความเนื้อเรื่องในระยะยาว.
 2. เนื้อเรื่อง:
  • เนื้อเรื่องของซีรีส์มักมีขนาดใหญ่และมักมีเรื่องราวรวมที่ได้รับการพัฒนาเป็นระยะ.
 3. รูปแบบการนำเสนอ:
  • ซีรีส์มักมีลักษณะที่ต่อเนื่อง, แต่ก็สามารถมีประเด็นหลายอย่างในแต่ละตอน.
 4. เวลาการออกอากาศ:
  • มักมีการออกอากาศตามตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตลอดช่วงเวลาที่ซีรีส์กำลังออกอากาศ.

ละคร (Drama):

 1. จำนวนตอน:
  • ละครมักมีจำนวนตอนน้อยกว่า, โดยส่วนใหญ่มักมีเนื้อเรื่องที่สามารถจบได้ในระยะเวลาที่สั้น.
 2. เนื้อเรื่อง:
  • เนื้อเรื่องของละครมักมีขนาดเล็กกว่า.
 3. รูปแบบการนำเสนอ:
  • ละครมักมีเรื่องราวที่สมบูรณ์และมักจะมีการเน้นให้เนื้อเรื่องสนุกสนาน.
 4. เวลาการออกอากาศ:
  • ละครมักมีการออกอากาศตามตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, แต่บางครั้งอาจมีการออกอากาศในรูปแบบ “ต่อเนื่อง” หรือ “รายสัปดาห์.”

ในบางที่, คำนี้อาจถูกใช้แทนคำอีกคำหนึ่งได้โดยไม่มีความแตกต่างมากนัก, แต่ทั่วไปแล้วคำว่า “ซีรีส์” จะมักใช้กับผลงานที่มีจำนวนตอนมากกว่าและระยะเวลานานกว่า “ละคร” ซึ่งมักมีจำนวนตอนน้อยกว่าและจบได้ในระยะเวลาที่สั้น.