เที่ยวล่องแพแลพลับพลึงธาร

พลับพลึงธาร ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ 2515 และเป็นบันทึกครั้งแรกของโลก โดย J. Schulze Amaryllidanceae ถูกบันทึกไว้ว่า เป็นพืชเฉพาะถิ่นพบได้ที่เดียวในโลก บริเวณเขตรอยต่อจังหวะ ระนอง-พังงา ต่อมาปี พ.ศ 2548 นายเสรี นาคบุญ และนายชานิ อุ่นขาว บุกเบิกการอนุรักษ์พลับพลึงธารที่คลองนาคา จนในปีต่อมา 2549 จังหวัดระนองประกาศให้ พลับพลึงธาร เป็นสถานที่หนึ่งเดียวในโลก และในปี 2554 พลับพลึงธารเข้าบัญชีแดงของ IUCN ให้เป็นสปีซีส์ใกล้สูญพันธ์ของโลก

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 - 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 เชิญท่องเที่ยวล่องแพชมความมหัศจรรย์และความงดงามของดอกพลับพลึงธารราชินีแห่งธารา หนึ่งเดียวในโลก ณ คลองนาคา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่อยู่ในป่าตำบลบ้านนา ตำบลเชี่ยวเหลียง ตำบลกะเปอร์ ตำบลบางหิน ตำบลนาคา ตำบลกำพวน ท้องที่อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านทิศใต้ติดกับเขตจังหวัดพังงา (ข้อมูลโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

IUCN คือตัวย่อของ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources หรือ World Conservative Union : IUCN)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 8500
โทร: 0-7782-4057 , เว็บไซต์: http://ranong.mots.go.th