เที่ยวงาน มหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม จังหวัดกาฬสินธุ์

1 พฤศจิกายน 2556 - 7 พฤศจิกายน 2556 เชิญท่องเที่ยว เลือกดู เลือกชม ผ้าไหมและสินค้าพื้นบ้าน ในมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เริ่มด้วยพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ต่อด้วยการเดินแบบผ้าไหมแพรวาลวดลายสวยงาม การประกวดสาวสวยธิดาแพรวา การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองอัเนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และการแสดงมหกรรมลูกทุ่งไทย นอกจากนั้นท่านยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการแต่งกายด้วยผ้าไหมแพรวา อันวิจิตรสวยงามของชาวเมืองกาฬสินธุ์ที่มาร่วมในงาน

เมื่อปี พ.ศ. 2520 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอคำม่วง ได้ทอดพระเนตรเห็นชาวภูไท บ้านโพน แต่งตัวโดยใช้ผ้าแพรวาห่มตามแบบสไบเฉียง ทรงสนพระทัยมากจึงโปรดให้มีการสนับสนุนผ้าแพรวา โดยจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และได้มีพระราชดำริให้ขยายหน้าผ้าให้กว้างขึ้น เพื่อที่จะได้นำไปใช้เสำหรับตัดเสื้อผ้าได้ อีกทั้งพัฒนาลวดลายให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาดมากขึ้น งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม จัดขึ้นเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้คงอยู่ และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ผ้าไหมแพรวา หรือ แพรวา

เป็นผ้าไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาของบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีการทอผ้าไหมแพรวาที่งดงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ "แพร" หมายถึง ผ้า "วา" หมายถึงความยาวของผ้า 1 วา หรือ 1 ช่วงแขน "แพรวา" จึงความหมายว่า ผ้าที่มีความยาวประมาณ 1 วา เป็นชื่อที่ใช้เรียกผ้าใช้สำหรับคลุมไหล่ หรือห่มสไบเฉียงที่เรียกว่าผ้าเบี่ยงของชาวภูไท ใช้ในโอกาสที่มีงานเทศกาล บุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆ ซึ่งเป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไท คือการทอผ้าด้วยการเก็บลายจากการเก็บขิด และการจก ที่มีลวดลายโดดเด่นที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอกเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมชาวภูไท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ภาพป้าย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา
ภาพป้าย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา

ข้อมูลการติดต่อท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043 – 821354