น้ำตกตาดโพธิ์

น้ำตกตาดโพธิ์ อ. บ้านแพง จ. นครพนม

อยุ่ในเขตบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกมีทั้งหมด 4 ชั้น ในช่วงฤดูฝยสามารถมองเห็นน้ำตกชั้นที่ 4 จากทางหลวงแผ่นดินสาย 212 นครพนม-หนองคาย ช่วงบ้านไผ่ล้อม-บ้านนาโพธิ์ ได้อย่างชัดเจน ฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ในท้องที่ บ้านนาโพธิ์ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม กำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้กับน้ำตกตาดขาม ห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน มีน้ำตกไหลเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตรโดยเฉพาะชั้นที่ 2 มีความสูงถึง30 เมตร ซึ่งในฤดูฝนสามารถมองเห็นได้จากถนนสายนครพนม-หนองคาย การเดินทางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 11 กิโลเมตร รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึงตัวน้ำตกได้ ต้องเดินขึ้นไปประมาณชั่วโมงเศษ ช่วงเดือน ก.ค.หรือต้นหน้าฝนน้ำจะเยอะที่สุด

">" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360">
น้ำตกตาดโพธิ์ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ถ่ายเมื่อวันที่ 25 ต.ค 2554

น้ำตกตาดโพธิ์
ภาพน้ำตกตาดโพธิ์

น้ำตกตาดโพธิ์
ภาพน้ำตกตาดโพธิ์

ชั้นบนสุด น้ำตกตาดโพธิ์
ชั้นบนสุด น้ำตกตาดโพธิ์

น้ำตกตาดโพธิ์
ภาพน้ำตกตาดโพธิ์

น้ำตกตาดโพธิ์
ทางเข้าน้ำตกตาดโพธิ์


น้ำตกตามขาม


น้ำตกตาดขาม บ้านแพง นครพนม

น้ำตกตาดขาม อ. บ้านแพง จ. นครพนม

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูลังกา เกิดจากลำธารหลายสายบนยอดเขาไหลมาบรรจบกันเป็นลำห้วยขาม เป็นน้ำตกที่ไม่สูงนัก และบริเวณใกล้ๆ มีลานหินเล็กๆ สำหรับพักผ่อน มีน้ำตกไหลเป็นชั้นๆ จำนวน 4 ชั้น เฉพาะชั้นสุดท้ายจะมีแอ่งน้ำขังตลอดปี น้ำตกตาดขาม เป็นที่รู้จักของประชาชนจังหวัดใกล้เคียง เช่น หนองคาย สกลนคร อุดรธานี ฯลฯ มีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมทุกๆ วัน วันละประมาณ 100 คน โดยเฉลี่ยและวันหยุดต่างๆ จะมีไม่น้อยกว่า 400-500 คน

ขึ้นไปชั้นสูงสุดของตาดโพธิ์แล้วสวยมากๆ มีแอ่งน้ำตรงกลาง ต้นลำธารเกิดจากเทือกเขาภูลังกา ตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติภูลังกา เป็นน้ำตกที่ไม่สูงนัก และบริเวณใกล้ๆ มีลานหินเล็กๆสำหรับพักผ่อน มีน้ำตกไหลเป็นชั้นๆ จำนวน 4 ชั้น เฉพาะชั้นสุดท้ายจะมีแอ่งน้ำขังตลอดปีvยู่ห่างจากอำเภอบ้านแพงไปทางทิศตะวัน ตก 6 กิโลเมตร
น้ำตกตาดขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลนาวัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากอำเภอบ้านแพงประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองนครพนมประมาณ 72 กิโลเมตร

น้ำตกตาดขาม
ภาพน้ำตกตาดขาม

น้ำตกตาดขาม
ภาพน้ำตกตาดขาม

น้ำตกตาดขาม
ภาพน้ำตกตาดขาม