น้ำตกตาดโพธิ์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครพนม

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านแพง ไปตามถนนนครพนม - บ้านแพง ระยะทางห่างจากจังหวัด 92 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบ้านแพง 6 กิโลเมตร สภาพของถนนเป็นถนนคอนกรีต ภูลังกาเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกและลำธารหลายสาย ตลอดจนเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้ กล้วยไม้ และพรรณไม้นานาชนิด


น้ำตกตาดขาม ต้นลำธารเกิดจากเทือกเขาภูลังกา ตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติภูลังกา เป็นน้ำตกที่ไม่สูงนัก และบริเวณใกล้ๆ มีลานหินเล็กๆสำหรับพักผ่อน มีน้ำตกไหลเป็นชั้นๆ จำนวน 4 ชั้น เฉพาะชั้นสุดท้ายจะมีแอ่งน้ำขังตลอดปีvยู่ห่างจากอำเภอบ้านแพงไปทางทิศตะวัน ตก 6 กิโลเมตร


น้ำตกตาดโพธิ์ กำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้กับน้ำตกตาดขาม ห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน มีน้ำตกไหลเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตรโดยเฉพาะชั้นที่ 2 มีความสูงถึง30 เมตร ซึ่งในฤดูฝนสามารถมองเห็นได้จากถนนสายนครพนม-หนองคาย


"> " />

ด่านสาวคอย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ห่างจากตัวอำเภอนาแกประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบมีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอนาแกและมองเห็นยอดพระธาตุพนมได้ และบนยอดภูมีวัดภูพานอุดมธรรม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบ และรมรื่น


หาดทรายทองศรีโคตรบูร เป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ในฤดูแล้ง (ราวเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) หาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขง หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาต


นอกจากนี้บริเวณเขื่อนหน้าเมือง นครพนม เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นจุดชมทิวทัศน์ พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามริมแม่น้ำโขง


คลิปวิดีโอ ท่องเที่ยวเรณูนคร นครพนม สถานที่ท่องเที่ยว นครพนม เรณูนครข้อมูล ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ในจังหวัดนครพนม แหล่งท่องเที่ยว สถานที่เที่ยว เที่ยวนครพนม

น้ำตกตาดขาม อ. บ้านแพง จ. นครพนม
น้ำตกตาดขาม

สองฝั่งของ (ฝั่งโขง)