รอบ Blind Audition 8 สัปดาห์

ลูกทีม 17 กลุ่มวงดนตี 2 กลุ่ม, ประเภทเดี่ยว 13 คน, ประเภทคู่ 2

ทีมโค้ช : เจนนิเฟอร์ คิ้ม

 1. สไปรท์ - วรวลัญช์ น้อยกมล
 2. แพร - จุฑามาศ  หาญพละ
 3. กัปตัน - อัษฎาวุธ กลิ่นขจร
 4. หนิง - กานดา สุวรรณใจ
 5. ปาน - น้ำทิพย์ โพโส
 6. จระเข้น้อย - ปิ๊ก / ป๊อป / ป้อม / โจม
 7. เอิร์ท - ภูริ สระทองเถื่อน
 8. พิม - วิลาสินี กัสนุกา
 9. กฤษฏิ์ - กฤษณัฐ กรดหนู
 10. ดล - นฤดล ใจบุญ
 11. ออย - กุลจิรา ทองคำ
 12. กฤษฏิ์ - กฤษณัฐ กรดหนู
 13. เพลง - สุธิดา ศรศักดา
 14. พัตเตอร์ - ประดิพัทธิ์ ก้องกุลเดช
 15. เปรี้ยว - บุษราภรณ์ ทับสีแก้ว
 16. ชมพู่ มอส - นาถธียา บุญมี & จิรายุทธ เสริฐวาสนา
 17. S SOON S - ออยล์ / ดิว / ต่อ / ชุ