มวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้า
มวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้า
มวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้า
มวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้า
มวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้า
มวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้า
มวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้า
มวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้า
มวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้า
1 2 4