ในวันที่ฝนพร่างพราย
ในวันที่ฝนพร่างพราย
ในวันที่ฝนพร่างพราย
ในวันที่ฝนพร่างพราย