Friend User Profile - ^^^^ida^^^^

^^^^ida^^^^

^^^^ida^^^^
User Status
4844
ออฟไลน์
13 ปี ก่อน
5 ปี ก่อน
8 ปี ก่อน
จากคนรู้จัก
User Profile
ธุรกิจส่วนตัว
คอมพิวเตอร์
ป้อบ
ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ จีบหนุ่ม
อุบลราชธานี
24-01-1983
หญิง
โสด

About me

ฝากรักเอาไว้ ฝากไปในแสงดวงดาว ที่ส่องประกายวับวาว วาว อยู่บนฟากฟ้า
ให้แสงสุกใส ได้เป็นเสมือนดวงตา คอยส่องมองเธอด้วยแวว ตา แห่งความภักดี
เก็บฟ้ามาสาน ถักทอด้วยรักละมุน คอยห่มให้เธอได้อบอุ่น
ก่อนนอนคืนนี้ ให้เสียงใบไม้ ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรี
คอยกล่อมให้เธอฝันดี ดี ให้เธอเคลิ้มไป
ยังไม่มีข้อความใดๆในสมุดเยี่ยมชม