Hanoi Tower เกมส์เก็บคะแนน
Hanoi Tower
เกมส์ใช้ความคิด ถอดวงแวน ทรงตึกHanoi จากตึก 1 ไปตึก 3 และให้เรียงตามลำดับให้เหมือนเดิม เลือกจำนวนวงแหวนมาก จะได้คะแนนมาก และถ้าคลิกย้ายจำนวนครั้งน้อยกว่าที่กำหนดจะได้คะแนนเพิ่ม เวลาไม่มีผลกับคะแนน

อันดับคะแนน : Hanoi Tower

 อันดับ
 scores: 
วันที่เก็บคะแนน
 
 
niwat2 niwat2
637
27 ม.ค 58 - 20:59
 
 
joss joss
637
29 ม.ค 57 - 14:23
 
 
poojungja poojungja
637
08 ส.ค 55 - 05:30
 
 
rotes rotes
637
07 ส.ค 55 - 13:10
 
 
junifurn junifurn
637
07 ส.ค 55 - 11:54

Login เพื่อเพิ่มเป็นเกมส์โปรด