เกมส์อังกฤษ Past Simple Tense เกมส์เก็บคะแนน
เกมส์อังกฤษ Past Simple Tense
เล่นเกมส์ภาษาอังฤษ ลากคำศัพท์ทางขวามือ มาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง จำนวน 10 ข้อ ทำเวลให้เร็ว ได้คะแนนมากกว่า Past Simple Tense คือ ประโยคอังกฤษ ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และสิ้นสุดแล้ว ไม่มีคำที่เป็นเวลาชี้ แต่มี Adverb หรือ คำวิเศษณ์ กริยาช่องที่ 2 บอกเวลาในอดีตกำกับ

อันดับคะแนน : เกมส์อังกฤษ Past Simple Tense

 อันดับ
 scores: 
วันที่เก็บคะแนน
 
 
wasitpolf wasitpolf
983
24 มิ.ย 57 - 13:22
 
 
worawuth worawuth
977
09 ส.ค 57 - 09:47
 
 
zonya zonya
977
23 มิ.ย 57 - 11:50
 
 
changnaam changnaam
976
11 ต.ค 57 - 19:39
 
 
Jirapan_mn Jirapan_mn
975
23 มิ.ย 57 - 10:29

Login เพื่อเพิ่มเป็นเกมส์โปรด