เกมส์ฟาร์ม puzzle เกมส์เก็บคะแนน

เกมส์ฟาร์ม puzzle

หมวด: รวมเกมส์ puzzle

เกมส์ฟาร์ม puzzle
เล่นเกมส์ puzzle สลับเรียง มาในรูปแบบการทำฟาร์ฟืชผัก ผู้เล่นมีเวลา 3 วัน ในการดูแลฟาร์ม ที่จะทำให้ พืชผักและสัตว์เจริญเติบโต อย่าลืมในฟาร์มของเรา จำเป็นต้องมีน้ำ มีแสดงแดด และปุ๋ย ก่อนเล่น puzzle ผู้เล่นจะต้องเลือกชนิดของพืช นำไปปลูกลงบนพื้นดินก่อน เลือกปลูกให้เต็ม แล้วไป สลับเอา พวก ปุ๋ย น้ำ แสงแดด ให้พอเพียงในเวลาที่กำหนด

อันดับคะแนน : เกมส์ฟาร์ม puzzle

 อันดับ
 scores: 
วันที่เก็บคะแนน
 
 
chaveewan chaveewan
250175
21 ก.พ 57 - 18:48
 
 
รดา รดา
240945
17 ม.ค 57 - 22:03
 
 
lovebird lovebird
226380
09 ก.ค 57 - 20:28
 
 
yaris yaris
223590
11 ม.ค 57 - 16:20
 
 
matumas matumas
193530
30 ม.ค 57 - 15:03

Login เพื่อเพิ่มเป็นเกมส์โปรด