ลาเต้ (Latte) และ คาปูชิโน่ (Cappuccino) ต่างกันยังไง

“ลาเต้” (Latte) และ “คาปูชิโน่” (Cappuccino) เป็นเครื่องดื่มที่มีต้นกำเนิดจากกาแฟ แต่มีความแตกต่างในส่วนของส่วนผสมและวิธีการเตรียม. นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างลาเต้กับคาปูชิโน่

 1. ส่วนผสม:
  • ลาเต้: ประกอบด้วยกาแฟ, นม, และฟองนม. ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนกาแฟกับนมมากกว่า, และบางครั้งอาจมีการเติมน้ำตาลหรือรสต่างๆ เพิ่มเติม.
  • คาปูชิโน่: ประกอบด้วยกาแฟ, นม, และฟองนม. แต่มีส่วนผสมที่แตกต่างกัน, คาปูชิโน่มีการใส่ฟองนมมากกว่าลาเต้.
 2. รสชาติ:
  • ลาเต้: มีรสชาติของกาแฟที่เข้มข้น, แต่มีความหวานจากนมที่เพิ่มเข้ามา.
  • คาปูชิโน่: มีรสชาติของกาแฟที่เข้มข้นมากกว่าลาเต้, และฟองนมจะเพิ่มความครีมและนุ่มนวลให้กาแฟ.
 3. การเติมนม:
  • ลาเต้: มีน้ำนมมากกว่า, ทำให้มีลักษณะเป็นเนื้อนมบางๆ.
  • คาปูชิโน่: มีน้ำนมน้อยลง, แต่มีฟองนมมาก.
 4. การเติมกาแฟ:
  • ลาเต้: มีกาแฟเข้มข้นในส่วนมาก.
  • คาปูชิโน่: กาแฟมีความเข้มข้นมากกว่าลาเต้.

เราสามารถสรุปได้ว่า, ความแตกต่างที่สำคัญคือส่วนผสมและวิธีการเตรียม โดยทั่วไปลาเต้มีนมมากกว่าและมีกาแฟที่เข้มข้นน้อยกว่า, ในขณะที่คาปูชิโน่มีฟองนมมากและกาแฟที่เข้มข้นมากกว่า.