ข้อตกลงในการให้บริการ ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงและระเบียบ การใช้บริการของ rimnam.com ซึ่งสมาชิกหรือผู้ใช้งานทุกคน ของบริการ rimnam.com จะต้องทำความเข้าใจ ยอมรับ และปฎิบัติตาม ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และข้อมูลต่างๆในการเป็นสมาชิก และใช้บริการของ rimnam.com จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงการค้าใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

ข้อมูลที่สมาชิกเผยแพร่ ทั้ง รูปภาพ, ข้อความ, คลิปวีดีโอ สื่อทุกชนิด หากพบว่ามีการขัดต่อศีลธรรม, ผิดกฏหมาย, ข้อมูลเข้าข่ายหลอกลวง ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, ทีมงานเว็บริมน้ำ มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหานั้นโดยไม่จำเป็นต้องแจบให้ทราบ หรือหากมีการติดต่อจากหน่วยงานเอกชน, หน่วยงานรัฐบาล หรือผู้ใดที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลดังกล่าว เว็บริมน้ำมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลของสมาชิกเจ้าของเนื้อหาและสื่อนั้นๆ

คำบรรยายสินค้าต่างๆและรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ เป็นข้อความจากผู้เสนอขายสินค้านั้นๆ ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ ในข้อความหรือสินค้าใดๆ หากท่านมีข้อสงสัยในตัวสินค้า กรุณาติดต่อสอบถามผู้ขายให้แน่ใจว่า สินค้ามีคุณสมบัติถูกต้องตรงกับ คำบรรยายก่อนที่ท่านจะทำการซื้อ-ขาย

ในกรณีที่มีปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจเกิดจาก ปัญหาทางด้านเทคนิค ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสุดวิสัย หรือจากภัยธรรมชาติ ทาง rimnam.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาด หรือปัญหาใดในขณะใช้บริการ กรุณาติดต่อมาที่ Webmaster

ข้อตกลงในการให้บริการต่างๆ เหล่านี้ เป็นข้อตกลง และระเบียบ การใช้บริการของ rimnam.com ซึ่ง สมาชิกทุกคน ของบริการ rimnam.com ต้องทำความเข้าใจ ยอมรับ และปฎิบัติตาม เมื่อท่านได้อ่านและคลิกยอมรับ จะถือว่าสมาชิกทุกคนที่ใช้บริการของ rimnam.com เข้าใจ และยอมรับ ข้อตกลง และพร้อมที่จะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ที่ใช้บริการใดๆ ของ rimnam.com

ขอแสดงความนับถือ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ
webmaster