• ประกาศอยู่หน้าแรกของเว็บริมน้ำนานๆ (เฉพาะประกาศ VIP)
  • ประกาศอยู่ใน sitemap.xml ที่เราส่งให้ google ทำ index link ประกาศ (เฉพาะประกาศ VIP)
  • ประกาศอยู่ในเว็บตลาดริมน้ำนานๆ คือท่านไม่ลบประกาศนั้น (ถ้าไม่จำเป็น)
  • ประกาศนั้นมีการปรับปรุงเนื้อหา ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงท่านควร update ในประกาศด้วย
  • มีคนมาเขียนข้อความใต้ประกาศเป็นระยะ (หมายเหตุข้อความใต้ประกาศจะมีได้สูงสุด 20 ความคิดเห็น)
  • เป็นประกาศที่น่าสนใจ เขียนรายละเอียดประกาศได้สมบูรณ์ ไม่สั้นจนไม่ได้ใจความอะไรเลย
  • หัวข้อประกาศไม่ซ้ำกับประกาศ ที่มีอยู่แล้วในเว็บริมน้ำ
  • หากมี link ประกาศของท่านในเว็บริมน้ำ ไปใส่ในเว็บไซต์อื่น google จะให้ความสำคัญ