Press ESC to close

เจ้าหญิงพิกุลทองวันนี้

3 Articles
92

ดูละคร เจ้าหญิงพิกุลทอง 17 เมษายน 2565 ตอนที่ 14 Ep.14 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ พระมเหสีพิกุลจันทราน้ำตาร่วงพยายามยื้อพิกุลทองไว้แต่พญาแร้งไม่ยอม

146

ดูละคร เจ้าหญิงพิกุลทอง 16 เมษายน 2565 ตอนที่ 13 Ep.13 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำ ท้าวสัณนุราชจำยอมให้เจ้าหญิงพิกุลทองพิธีอภิเษกสมรสหลานของตายาย